"GERMANSKE SS NORGE"
THIS PAGE IN ENGLISH


Den 21. juli 1942 ble "GERMANSKE SS NORGE"(GSSN) opprettet. Alle fra "NORGES-SS" ble automatisk overført dit. Tanken var at "Germanske SS Norge" skulle følge i samme spor som "Norges-SS", med de samme målene, det å arbeide for Det stor-germanske riket med A. Hitler som fører for alle germanere.

I opptaksvilkårene het det at man skulle ha rasemessige, fysiske og karatermessige forutsettinger, være ustraffet og enten være medlem av Nasjonal Samling(NS) eller ha tjeneste gjort et år i Waffen-SS eller "Den Norske Legion"(DNL) Etter innmelding var SS-mennene sendt til Kongsvinger festing for et fire ukers kurs i politikk og ideologi.
Her fikk medlemmene av "Germanske SS Norge" tyske uniformer, tyske svarte ALLGEMEINE-SS jakker.
SS runene på kraven ble byttet ut med ”SOLHJULET” og ørnen på venstre arm ble byttet med "GSSN RAVNEN"."Germanske SS Norge" Ravnen


(Solhjulet som ble bært på kragespeil)

Skolen ble ledet av SS-Obersturmfuhrer Beyermann.
Den norske stabslederen for "Germanske SS Norge" fra august 1942- april 1943 var Hauptsturmfuhrer Olaf Lindvig. Høsten 1942 marsjerte de første avdelingene fra "Germanske SS Norge" i by gatene.
Mange tidligere frontkjempere var medlemmer av "Germanske SS Norge".
Våren 1943 var aktive medlemmer i "Germanske SS Norge" ca 700. Høsten 1943 ble medlemmer i "Germanske SS Norge" oppfordret til å meld seg til fronttjeneste ved 23. Regiment ”Norge”. Et lite antall meldte seg, men ”skuffende” få.

"Germanske SS Norge" var ingen hemmelig organisasjon, men avdelingen hadde noe kontakt med Sicherheitspolizei(SIPO) og Sicherheitdienst(SD) og utførte oppgaver for disse. 1944 var medlemstallet i "Germanske SS Norge" ca 1200. Jonas Lie var nå sjef for avdelingen.

Meningen med "Germanske SS Norge" var at organisasjonen skulle ta nøkkelstillinger i samfunnet den dagen tyskerne gav makten videre til Quisling og NS, etter den tyske totale seier.

Formelt sett var "Germanske SS Norge" en særorganisasjon innen NS. Men det var en ganske stor uenighet mellom "Hirden" og "Germanske SS Norge" , som i hovedsak gikk ut på at "Germanske SS Norge" var veldig ”tysker-vennlig”. En del Hirdmenn så på medlemmer av "Germanske SS Norge" som halvtyskere og landssvikere. Hirden og NS var redd for at den tyske innflytelsen skulle bli for stor gjennom "Germanske SS Norge". Enn har ofte sammenlignet Hirden med tyske SA, og "Germanske SS Norge" med Allgemeine-SS.
"Germanske SS Norge" skulle bli et elitekorps i Norge.