WWW.WAFFEN-SS.NO
This is a non-political site and does not subscribe to any revisionist organizations and neo-nazi beliefs. Read more here!

"NORGES SS"
THIS PAGE IN ENGLISH

21. mai 1941 innkalles Hirdregiment 7 Viken (Oslo-regimentet) til fremmøte i Sortingsgata 10 klokken 1700. Under oppstillingen meddeler regimentsfører Nesheim at Vidkun Quisling har gitt ordre om at det skal opprettes en spesialavdeling i Hirden, en slags livvakt for Quisling.


Lie
tar i mot troskapseden fra medlemmer i Norges SS

Uniformer med hirdens distinksjoner og norske infanterivåpen skal bli utlevert.

"Dette er det første virkelige skritt for gjenopprettelsen av den norske hær. Ordren er gitt om at hele regimentet skal melde seg til tjenesten," sier Nesheim.

Neste dag blir hirdmennene innkalt til legeundersøkelser. Alle legene er SS-leger. Legeskjemaene er de samme som brukes under vervingen av frivillige til Waffen-SS. Omkring 150 av hirdmennene oppfyller fysiske og rasemessige krav. Deretter sendes mennene
ned til Tollbugata 10 for utlevering av uniform. Ikke norske som lovet, men tyske SS-uniformer. Senere avlegger samtlige eden til Norges SS:

Jeg sverger deg, Adolf Hitler,
som Germanernes Fører og Vidkun Quisling som fører av NS,
troskap og tapperhet.
Jeg lover de av deg utnevnte foresatte,
lydighet inntil døden,
så sant hjelpe meg Gud.

Heinrich Himmler var selv tilstede under edsavleggelsen som SS Hauptsturmführer Jonas Lie ledet. Under seremonien blir Lie utnevnt til Standartenführer (oberst) og fører for Norges SS.

Det har blitt sakt at Hirdmennene ble lurt til Norges SS. Om noen var klar til å gå inn i ordenen og ikke hadde noe imot det, så var nok noen også ikke helt enig i det som skjedde.

Det er opprettet en SS-skolen i Elverum, og de 150 hirdmennene blir fraktet avgårde for en tre ukers spesialopplæring. Opplæringen bygger på SS-bevegelsens regelverk og statutter. Skolen ledes av kun tyske SS-offiserer, dette blir et stort problem, da det er blitt lovet norske offiserer. Frustrasjon og irritasjon begynner å gro.

Ragnar Berg, tidligere løytnant i det norske forsvaret, griper inn, og sammen med andre tidligere offiserer setter de i gang forhandlinger med tyskerne. I løpet av en natts intense forhandlinger kommer ikke tyskerne noen vei med nordmennene, og lar Ragnar Berg overta ledelsen av SS-skolen. Berg får modifisere og utforme opplæringen etter norske forhold, sammen med tidligere norske offiserer som han selv plukker ut blant hirdmennene.

På en kamerataften forteller Polizeiführer Wilhelm Rediess at Den Norske Legion som opprettes, skal ha en grunnstamme som skal komme fra Norges SS. 136 av de omkring 150 hirdmennene som ble opptatt i Norges SS har møtt frem etter fire-fem dagers permisjon. Dette er etter Barbarossa, og nå er linjene helt klare. Mot bolsjevismen. For Finland. Opptaket i Norges SS forpliktet ikke til frontinnsats, men likevel sa de 136
SS-mennene ja på stedet til å gå med i den Norske Legion.
SS-mennene blir kort tid etterpå overført fra Norges SS til Bjølsen skole, der andre frivillige til Den Norske Legion skal samles utover sommeren.