WWW.WAFFEN-SS.NO
This is a non-political site and does not subscribe to any revisionist organizations and neo-nazi beliefs. Read more here!

23. SS-Panzergrenader-regiment "Norge"
(Panserskipet "Norge")

THIS PAGE IN ENGLISH

Den Norske Legionen ble oppløst i mai 1943, samtidig ble en ny divisjon opprettet: 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division "Nordland".

Den nye divisjonens grunnstamme var restene av Regiment Nordland, et av regimentene fra som under Steiners ledelse dannet spissen i den store fremmarsjen mot Kaukasus i 1941-42. De to regi­mentene «Danmark» og «Norge» ble divisjonens to infanteri-regimenter . Grunnstammen i de to enhetene var legionærer fra DNL. De øvrige enheter var frivillige «folketyskere» fra Ungarn og Romania.

Regimentenes offiserkorps bestod av relativt unge menn, blant krigens aller yngste førere. En del av offiserene var også nordmenn, utdannet ved krigsskolen i Bad Tolz. 10-12 nordmenn førte sine kompanier, mens omlag 50 var troppssjefer . Halvparten av dem falt i kampene.

Omkring 600 nordmenn ble fordelt på kompaniene i regimentet. Nordmennene døpt regimentet om til «Panserskipet Norge».

Juni og juli 1943 gikk med til trening i Grafenwøhr. I august ble hele divisjonen beordret til Konstanica, Kroatia. Her fortsatte trening og en del "antipartisan" oppgaver, i påvente av divisjonenes egentlige oppgave.

I november kom ordren, divisjonen skulle til ”Nordfronten” Målet var Oranien­baum-kesselen (et omringet brohode), helt ute ved Finskebukta hvor russerne stod innringet med en divisjon siden 1941. Situasjonen skyldtes det umulige terrenget som bestod av sumpaktig urskog innen rekkevidde for Kronstads grove skyts. Brohodet ble liggende passivt under beleiringen av storbyen.


I midten av desember gikk Nordland inn i stillingene under svært rolige forhold. I begynnelsen av måneden hadde SS-Obergruppenfuhrer Steiner overtatt kommandoen på Kesselfronten. På venstre flanke hadde han Kampfgruppe der SS-Pol. Div. ført av SS-Standartenfuhrer Bock. I midten stod Die 10.Luftwaffe Feld. Div. med generalmajor von Wedel. Høyre flanke var besatt av die 9. Luftwaffe Feld. Div. med oberst Michael.

Slik var stillingen da 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division "Nordland" rykket inn under ledelse av SS-Brigadefuhrer Scholz. 4.SS-Frw. Panzergrenadier­Brigade Nederland under SS-Brigadefuhrer Wagner kom også til for å tette igjen ringen.


14. januar 1944 starter russerne en storoffensiv. Helt fra Oranienbaum-Kessel ved Finskebukta til Leningradavsnittet. Det varr kamper hver dag. 24. januar startes en ordnet retrett til Narva. Russerne følger etter med alt sitt skyts. 2. februar trekker armekorpset inn i Narva og langs Narva-elven, hvor 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division "Nordland" var forberedt. Her startet et nytt avsnitt av krigen på Nord-fronten. Kampene om Narva. Den varte i sju måneder, fra februar til til august 1944. Disse kampene fikk symbolsk betydning. Sammen med estlendere kjempet nordmennene sammen med svensker, dansker, nederlendere, belgiere, østerrikere og folketyskere mot russerene. Først kjempet 23. SS-Panzergrenader-regiment "Norge" harde kamper i sump og tette skogområder syd for høydene i februar-mars 1944, senere et voldsomt slag om høydene i juli-august. Forsvarerne mistet 10.000 mann. Til sammen falt 40.000 mann i hele Narva-området. Mange norske frivillige ble drept i Estland.

Etterhvert måtte fronten trekkes tilbake til Vaivara. Her oppsto ny kamper, de varte i flere månneder.

Det siste av 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division "Nordland" og 23. SS-Panzergrenader-regiment "Norge" kjempet i Pommern - og helt inn i Berlin i maidagene 1945.

MELDESKJEMA for SS-Panzergrenaderregiment "Norge":


(Klikk for å lese Meldeskjema side 1-3)