REGIMENT NORDLAND

Hvordan de første Norske Frontkjempere ble vervet til Waffen-SS.

"Regiment Nordland"

12. januar 1941 oppfordret Vidkun Quisling alle unge nordmenn,
som følte et ansvar for fremtiden, til å melde seg som frivillig i
”Regiment Nordland”.
Der skulle de norske frivillige stå skulder ved skulder med
de tyske kameratene å gå åpnet og aktivt inn for nyordning i Europa,
og for det germanske forbund.
”Nordland” var et regiment i Waffen-SS, og det skulle være
åpent for frivillige fra de nordiske land.

Verveteksten var som følger:

” Regiment Nordland er et regiment av Waffen-SS, satt sammen av nordboere.
Opprettelsen av dette regimentet skal være en av milepælene
i oppfyllelsen av der Fuhrers ord om at freden i Europa
skal sikres for de neste 1000 år.
Unge nordmenn som elsker sitt fedreland,
skal i denne avdelingen bli oppdratt til gode soldater og stridmenn.
De skal dra tilbake til sitt hjemland som forkjempere
for den storgermanske tanke og hjelpe sitt folk
til å oppnå den plass et selvbevisst medlem
av den nye europeiske fellesskap har krav på.

HVEM KAN SØKE ?

Unge nordmenn av arisk rase i alder av 17 til 23,
muligens 25 år og som er åndelig og legemlig fullt rustet
i samsvar med sværvedtektene til SS, og som har
en god og fast karakter og er ustraffet
. Vedkommende må være ugift.

Dessuten kreves:

Minst høyde etter fylt 17 år 168 cm

Minst høyde etter fylt 18 år 169 cm

Minst høyde etter fylt 19 år 170 cm

Minst høyde etter fylt 20 år 171 cm

Minst høyde etter fylt 21 år 172 cm

eldre: 174 cm

Tjenestetiden varer i ett, to eller fire år.
Den frivillige må bestemme seg for og binde
seg til en av disse muligheter.
Etter ett års tjeneste kan den forlenges med ett eller tre år .”

Angivelig meldte det omtrent 1000 nordmenn til regimentet.
De som ble godtatt, havnet på rekruttskole i Graz
og Klagenfurt i Østerrike.

Det var et par hundre mann i den første kontingenten
som ble tatt i ed i Oslo allerede 30. januar 1941
i nærvær av Reichsfuhrer-SS Heinrich Himmler.
Han var kommet til Norge i denne anledning
og holdt en tale der dette ble sagt:

Jeg tar imot deres innmeldelse og opptar dere
som frivillige med Waffen-SS sine rettigheter og plikter.
Vi opptar dere som kamerater og brødre i våre rekker,
i rekkene til en avdelig som så lenge den har eksistert,
har tenkt germansk og har vært germansk ledet.


(Mønstring til Regiment Nordland)

Mer om "Regiment Nordland" i den Engelske delen her!