SS-Skijegerbataljon "Norge"
THIS PAGE IN ENGLISH

«SS-skijegerbataljon Norge» kom i stand høsten 1942.
Den skulle etter planen settes inn i Finland.
Etter endt utdannelse i Tyskland havnet den ved fronten i Øst-Karelen. Vinteren 1943-1944 var styrken på omtrent 700 mann.Opprinnelig hadde det vært bare et «SS-skiløperkompani» med et mannskap som for det meste var vervet gjennom Nasjonal Samlings Ungdomsfylking.

Kompaniet og senere bataljonen drev patruljetjeneste fra midten av februar 1943. Mannskapene hadde norske offiserer, og kommandospråket var norsk. Stridstaktikken var preget av de finske erfaringene fra vinterkrig og bygde i stor utstrekning på patruljenes bevegelighet.

Det avsnitt som Skijegerbataljonen holdt sommeren 1944, ble utsatt for sterkt sovjetisk press fra slutten av juni. En avdeling var reist bort fra fronten for å få avløsning like før hovedangrepet satte inn. De gjenværende 300 mann ble omringet, og nesten halvparten av dem falt eller ble meldt savnet under kampene. Noen få av dem som ble tatt til fange av russerne, overlevde.

Tidlig på høsten 1944 fikk Skijegerbataljonen nye mannskaper, blant annet folk fra et av de nyoppsatte politikompaniene. Men da Finland kapitulerte i begynnelsen av september, måtte bataljonen følge den tyske Lapplandsarmeen den lange veien gjennom Finland til Finnmark og Troms og sørover derfra. Styrkene etterlot seg ned­brent bebyggelse og ødelagte kommunikasjoner. Våren 1945 var bataljonen forlagt på Mysen. Meningen var å omorganisere den, men det var uenighet på norsk og tysk hold om dette. Et par hundre av mannskapene befant seg på Bygdøy der de utgjorde en reserve for Quisling da de tyske styrker i Norge kapitulerte 8. mai 1945.

FRODE HALLE:

(Frode Halle til høyre)

Frode Halle meldte seg som frivillig i "Den Norske Legion"  Halle ble kompanisjef og hadde et kompani ved Leningrad-fronten.  I marsj 1943 ble Legionen trukket tilbake.  Mange reiste hjem til Norge via Tyskland, noen gikk over til det nyopprettede 23. Panzergrenadierregiment "Norge" i 11. SS-Divisjon Nordland.  Halle dro selv til Paris hvor han gikk en "Lehrgang" - et kurs for bataljonssjefer.   Høsten 1943 ble Halle regimentsadjutant ved Regiment Norge.  Da de lå i Kroatia vikarierte han en tid som kommandør for III. Bataljon der.  Da man trengte en sjef for Den Norske Skijegerbataljon ble han overført dit.  Halle hadde graden SS-Sturmbannführer.


(Frihåndsskisse fra bataljonenes operasjonsområde juli - august 1944)Les mer om SS-Skijegerbataljon "Norge" på den Engelske siden...her