WWW.WAFFEN-SS.NO
This is a non-political site and does not subscribe to any revisionist organizations and neo-nazi beliefs. Read more here!


 

TOTENKOPF RING DER SS

Innført av Reichsführer-SS H. Himmler den 10. april 1934.
Totenkopf Ring der SS var ikke å regne som en nasjonal dekorasjon,
men mer en gave fra Reichsführeren-SS. Likevel var den en svært stor ære å få
denne ringen i SS-broderskapet.

Totenkopf Ring der SS er laget i sølv og har et massivt krans av eikeløv
med et dødningshode på front.
Rundt ringen er det flere symbolske runer.

Hver ring ble håndlaget av "Gahr" i München, inngravet bokstavene:
"S. lb." (Seinem lieben / Til kjære). deretter følgte etternavnet til innehaveren,
datoen for overrekkelsen og faksimile av signaturen til Himmler.

 

Fra 1. august 1939 var følgende personer berettiget til å kunne få ringen:

- Medlemmer av alle grader med medlemsnummer under 10 000

- Offiserer som sluttet seg til SS før 30. januar 1933

- Offiserer som sluttet seg til SS etter 30. januar 1933, men har tjenestegjort minst 3 år.

- Offiserer som har vært medlem i SS i 2 år, men har blitt overført direkte fra
NSDAP, SA, NSKK eller HJ.

- Medlemmer av alle grader som er innhaver av Gyllene Parti Merket.

- Medlemmer av alle grader som er innhaver av Coburg Merket.

- Offiserer og underoffiserer som var medlem av både politiet og NSDAP
før den 30. jaunar 1933.

- Offiserer som bodde i Østerrike før "Anschluss" og var medlemmer av det
østerrikske SS og har vært offiserer i minst 2 år.

- Offiserer som bodde i Sudetenland og ble medlem av SS før den 31. desember 1938,
og har vært offiser i minst 2 år.

- Offiserer som bodde i Memel distriktet og ble SS medlem før 1. juni 1939,
og har vært offiser i minst 2 år.

SS medlemmer som ikke kunne oppfylle noe av overnevnt krav,
men på annen måte ble klassifisert som "spesielle tilfeller" av
Reichsführer-SS. Dette kunne være medlemmer som hadde utført
spesielt vanskelige oppgaver eller på annen måte fortjent:
"Totenkopf Ring der SS"

 

Ringen skulle bæres på venstre ringfinger. Ringen ble overrakt ved
følgende datoer:

- 30. januar, årsdagen til NSDAP.

- 20. april, Hitlers bursdag.

- 21. juni, midtsommerdag.

- 9. november,

Alle innehavere av ringen som ble degraderte, suspenderte, avskjedige eller permiterte måtte levere
ringen tilbake til SS-Personalhauptamt. De som ved en senere anleding igjen ble akseptert tilbake
i SS var på ny kvalisert for ringen.

Ved en innehavers dødsfall måtte ringen leveres SS-Personalhauptamp, som igjen sendte den
videre til Wewelsburg Slott.

(Wewelsburg Slott)

Den 17. oktober 1944 avsluttet Reichsführer-SS Himmler videre utdeling av ringen,
da hadde totalt 14 000 fått ringen.

Alle ringer som hadde blitt levert SS-Personalhauptamp ble våren 1945 levert til
Reichsführer-SS. Ringene ble gjemt i en fjellside nær Wewelsburg,
ingen av disse ringene er funnet den dag i dag...

(Wewelsburg Slott)