WWW.WAFFEN-SS.NO
This is a non-political site and does not subscribe to any revisionist organizations and neo-nazi beliefs. Read more here!

"WAFFEN-SS"
This site in english click
.

Waffen-SS har en utrolig posisjon i Andre Verden Krig: Waffen-SS var den første europeiske frivillige hær. Waffen-SS kjempet på alle europeiske fronter og nesten alltid ved frontenes brennpunkter, fra Finland til Peloponnesus, og fra Normandie til Kaukasus.

I løpet av Andre Verdens Krig var ca. 910 000 soldater medlemmer av
Waffen-SS.

Av det var ca. 400 000 så kalte ”Reichdeutsche” eller tyskere født innen for Tyske Riket.

300 000 var ”Volksdeutsche” som vil si tyskere som levde utenfor Rikets grenser.

200 000 var utlandske frivillige som norske, finske, svenske, danske, estlandske, latviske, ungarske, kroatiske, bosniske, nederlandske, russiske, ukrainske, flamske og franske. Disse frivillige meldte seg til kamp mot bolsjevismen og var i hovedsak satt inn ved Østfronten. I løpet av de nesten 6 årene krigen varte ble 181 000 soldater fra Waffen-SS drept i kamp,

72 000 ble meldt savnet i kamp. De aller fleste av de savnede var drept i kamp og ble ikke funnet, eller de døde som krigsfanger. Svært få av Waffen-SS sine soldater returnerte fra fangenskap etter krigen, og de få som gjorde hadde da sittet som krigsfanger i minst 10 år.

I løpet av krigen ble det opprettet 38 Waffen-SS divisjoner:

•  7 Panzer-divisjoner

•  8 Panzer-Grenader-Divisjoner

•  15 Grenader-Divisjoner

•  3 Kavaleri-Divisjoner

•  5 Fjell-Divisjoner

Waffen-SS som ”ny” kamp-enhet ble til ved både gamle tradisjoner og ved å utvikle nye kamp-tradisjoner innen for eksempel strids-taktikk. Divisjonene hadde samme utstyr og formasjoner som den tyske hær. Forskjeller eksisterte, først og frem gjaldt det uniformer da spesielt kamuflasje utstyr som hjelm-trekk og jakker.TIL SALGSIDEN

TIL HOVEDSIDEN